softkat - euskal software katalogoa
IMG
  • ASP oinarrizko gida
  • ASP ???Active Server Pages???-en siglak dira, Microsoften ???Internet Information Server???-en osagai gisa komertzializatu den zerbitzariaren aldeko teknologia bat, web orrien garapenera zuzendutakoa.
IMG
  • ASP objetuak
  • ASP interneteko aplikazioak sortzeko teknologia bat denez, hainbat prozesu (erabiltzaileren aldagaien kudeaketa, formularioak bidali eta jasotzea???) betetzeko metodologia errez eta eraginkor bat behar du, eta lan honetarako lenguaiari gehitutako modulu batzuei deitzen da, objetuak del
IMG
  • CSS oinarrizko gida
  • CSS edo ???Cascading Style Sheets??? (Estilo Orriak Turrustan) HTMLko estrukturaren aurkezpena banatzeko garatutako teknologia bat da, hau da, web dokumentu bat exploratzailean ikustaraztean edukiko duen itxura definitzen du. W3Ck garatutakoa da eta gero eta garrantzia gehiago du disei
IMG
  • Datu-baseak eta SQL lengoaia
  • SQL edo "Structured Consulting Language" (kontsulta lenguaia estrukturatua) datu-base erlazionaletara sartzeko lenguaia deklaratibo bat da, berauekin hainbat operazio egitea ahalbidetzen duena.
IMG
IMG
  • Galdetu.com
  • Galdetu.com erabiltzaileek eginiko galdera eta erantzunen inguruan sorturiko komunitate birtuala da, non erabiltzaileek edozein gairi buruzko galderak egin ditzakete eta beste erabiltzaileek eginiko galderei erantzun.